Taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar.
Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Vid yrkesmässigt beträdande av tak för inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket
skall taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar
ska beträdas yrkesmässigt måste alltid skyddsåtgärder vidtas, t.ex.
ställning från mark, skyddsräcken, skylift, komplettering av taksäkerhetsanordningar eller så kallat reparbete.
För byggnaders vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav.

I branschstandarden fastställs nivåer och utförande gällande

  • Miniminivå för fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader
  • Tillträde till tak via vind och taklucka, lös stege (markstege) och fasta vertikala stegar, fasadstegar
  • Takstegar och taksteg
  • Gångbryggor på tak
  • Permanenta arbetsplattformar på/vid skorsten eller motsvarande
  • Permanenta förankringsanordningar för personligt fallskydd på sluttande tak, > 6 grader samt på tak, ≤ 6 grader
  • Snörasskydd

Information i pdf finns här från taksäkerhet.se

Produktinformation finns bland annat via en av våra leverantörer