Inbyggda tätskikt – membran

Icopal Membrane är ett komplett bitumen- baserat 1-lags tätskiktssystem för inbyggnationer.
Inbyggda tätskikt  används i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck, balkonger mm. för att skydda den underliggande
konstruktionen från fukt och kemiska ämnen.
Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer.

Att byta inbyggda material är kostsamt och därför ställs stora krav på tätskiktet.
Våra tätskikt är baserade på SBS-modifierad asfalt och anpassade till svenska förhållanden. De är av hög kvalitet och har lång livslängd.

 http://www.icopal.se/Produkter/Ytterbjalklag_broar.aspx