ROT-avdrag

I samband med utförandet av ett arbete i din bostad har du möjligheten att tillämpa ROT. ROT avdraget görs på kostnaden för utförandet av arbetet, enligt exempel nedan.

Viktigt att du innan arbetet vet att du har outnyttjad ROT att tillgå och att arbetet är berättigat avdraget. Information kring ROT finns att tillgå via Skattemyndighetens hemsida och vi rekommenderar dig att läsa igenom detta om du känner dig osäker.

Typ Belopp
Arbetskostnader 10 000 kronor
Material 8 000 kronor
Summa exklusive moms 18 000 kronor
Moms 25% 4 500 kronor
Totalt 22 500 kronor
Belopp som betalas av Skatteverket
30% av arbetskostnaden inklusive moms -3 750 kronor
Att betala 18 750 kronor