Miljö

Vi använder oss av miljövänligt takmaterial som är framtagna i en miljövänlig process. Ett av våra mål är att i första hand välja och arbeta med takmaterial som har producerats med hjälp av hållbara metoder, det vill säga minimalt med råvaruåtgång och energiförbrukning.

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet på jorden. För att minska växthuseffekten måste vi vidta åtgärder och det kan vi göra på lite olika sätt. Vi har valt att satsa på ett miljövänligt takmaterial som har producerats i en miljövänlig process. När du som kund beställer ett nytt tak, tätskikt eller tilläggsisolering av tak är också du med på att vidta en viktig åtgärd: Ett nytt och bättre tak bidrar till att du sänker energiförbrukningen och därmed minskas utsläppen.

De produkter vi använder i våra projekt uppfyller alla krav som finns i Boverkets byggregler. Statens Provningsanstalt utför kontinuerliga kontroller av produkterna. Tätskitsmaterialet är även kvalitetssäkrat enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Vi ställer höga krav på det material vi använder, ur både miljö- och kvalitetsaspekt.

Vi garanterar att det arbete vi utför är av högsta kvalitet och att de produkter vi använder har producerats med hjälp av hållbara metoder. Både nöjda kunder och en hållbar utveckling är viktigt för oss.