Leverantörer

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda produkter av hög kvalitet och en bra service. Vi har valt att satsa på de största och bästa leverantörerna för att kunna säkerställa ett bra arbete av hög kvalitet.

Våra takläggare har en hög kompetens och lång erfarenhet inom branschen, och vi arbetar hela tiden mot att bli ännu bättre. Vi är anslutna till TG – Tätskiktsgarantier där vi ständigt uppdaterar oss kring de regler och anvisningar som finns och som kommer.

Det material vi använder i våra olika projekt har de godkännanden och certifieringar som krävs och vi har valt att köpa in vårt material från leverantörer vi litar på som står för kvalitet och service för att slutprodukten skall bli så bra det går för våra kunder.
Alla produkter uppfyller de krav som finns i Boverkets byggregler och statens provningsanstalt utför kontinuerliga kontroller på produkterna.