Lika viktigt, som självklart!

Arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
Är en självklarhet att det skall finnas!

I och med vår satsning med avstamp i 2018, så uppdaterar vi även vårt SAM!

För oss är vikten av ett väl utfört arbete minst lika viktigt som vikten av att de som utför arbetet har rätt förutsättningar både fysiskt och psykiskt och jobbar under rätt förutsättningar med rätt villkor.

Vi jobbar ständigt med att säkerställa att arbetsmiljön lever upp till den standard som krävs kring hälsa och säkerhet och genom vårt SAM (systematiska arbetsmiljöarbete) så gör vi allt vi kan, för att vardagen skall leva upp till visionen.
Under 2018 inleder vi en satsning där vi jobbar för expansion och vi anser att grunden för en hälsosam tillväxt startar med sunda värderingar och en trygg plattform,
något vi anser att vi tar fram i vårt SAM (Systematiska arbetsmiljöarbete).
Punkter som lika rättigheter, diskriminering, Hot och säkerhet, kris och arbetsrätt, är några av de punkter som vi jobbar med och säkerställer i och med vår uppdatering av SAM.
Arbetet i sin helhet kommer självklart finnas på arbetsplatsen, men vi kommer även uppdatera hemsidan framöver då vi anser att det är lika självklart som viktigt att det fungerar på en sund arbetsplats.

Har du frågor, fundering, eller rent av tips, så har vi våra kontaktuppgifter på hemsidan, och mailen tar aldrig ledigt, dock, så gör ju vi det så svaret kan dröja tills nästa arbetsdag 😉